Wyjazd na basen

Świeżo pasowani pierwszoklasiści już dwa razy mieli okazję szlifować swoje umiejętności pływackie z panem dyrektorem na basenie Gloria w Przemyślu. Czują się w wodzie jak ryby, ponieważ ich przygoda pływacka rozpoczęła się już w oddziale przedszkolnym.